Archive for Març, 2014

Nou volúm de la Història Natural dels Països Catalans

Atles

Atles

L’atles “ECOSISTEMES DELS PAISOS CATALANS”, editat per Enciclopèdia Catalana, és el nou volúm de la Història Natural dels Països Catalans, un compendi dels paisatges de l’ambit geografic deis Païssos Catalans, ínterpretats des del punt de vista ecológic, amb informació cartografica sintética dels aspectes susceptibles de ser georeferenciats, i amb abundant informació grafica (més de 1500 il·lustracions).

La primera part de l’atles parla sobre els tres aspectes imprescindibles per a entendre per qué els ecosistemes actuals tenen unes característiques determinades  i com han canviat al llarg del temps. El cos principal del volum presenta una descripció del funcionament deis principals ecosistemes deis Páísos Catalans en un centenar d’articles, agrupats segons el medí principal on es desenvolupen: el medí marí, el medi terrestre i les aigües continentals.

Els articles s’estructuren majoritariament al voltant d’una imatge panoramiques,  que iHustra l’aspecte de !’ecosistema descrit al text, que s’acompanya de diverses imatges laterals, on es mostren algunes de les seves espécies característiques.  El text descriu de l’estructura de !’ecosistema i la !unció deis organismes que el formen, fent incidéncia en determinats grups d’éssers vius i en la seva funció en les xarxes trófiques. A més, cada article inclou un petit insert que posa en relleu un aspecte concret de !’ecosistema o en presenta un exemple paradigmatic.

Acompanyen els articles unes lamines d’organismes propis o característics de cada tipus d’ecosistema, confegides per una vintena d’il·lustradors científics.

La direcció del volum ha anat a carrec del Dr. David Bueno, que ha  confiat l’assessorament especialitzat en els Dr. Ramon M. Masalles (medí terrestre), Dr. Enrie Ballesteros (medi marí) i Eugénia Martí (aigües continentals), tots ells antics autors de l’edició en 15 volums de la Historia Natural deis Paisos Catalans que tenim a la Biblioteca. Els textos han estat establerts per un centenar d’autors, professors de la universitat i investigadors pertanyents a 22 centres académics professionals.

Font: Enciclopedia Catalana

Si esteu interessat en l`’adquisició per la Biblioteca d’aquest volúm o voleu informació addicional, envieu un e-mail a bibjardi@uv.es.

Anuncis

Març 3, 2014 at 12:35 pm Deixa un comentari


cc